Khác biệt giữa các bản “Ba Vì”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| chủ tịch HĐND = [[Nguyễn Văn Hà]]
| bí thư huyện ủy = [[Hà Xuân Hưng]]<ref>[http://bavi.hanoi.gov.vn/ban-chap-hanh BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN BA VÌ KHÓA XXI (Nhiệm kỳ 2010 - 2015)] 15/10/2014</ref>
| phân chia hành chính = 1 thị trấn, 30 xã
| mã hành chính =
| mã bưu chính =