Khác biệt giữa các bản “Ba Vì”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| dân số thành thị =
| dân số nông thôn =
| mật độ dân số = 660 người/km²
| dân tộc =
| quốc gia = {{VIE}}