Khác biệt giữa các bản “Ba Vì”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| diện tích = 428 km²
| dân số = 282.600 người
| biển số xe 29-V1
| thời điểm dân số = 2018
| dân số thành thị =
Người dùng vô danh