Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết chọn hành chính viên/ThiênĐế98”

#{{OK}} [[User:Keo010122|<span style="white-space:nowrap;text-shadow:#16BCDA 0.3em 0.4em 1.0em,#16BCDA -0.2em -0.2em 1.0em;color:#16BCDA"><b>Keo010122</b></span>]]<sup>[[User talk:Keo010122|<font color="yellow">'''Talk to me'''</font>]]</sup> 13:33, ngày 23 tháng 10 năm 2019 (UTC)
#{{OK}} {{smile|:v}}{{nbsp}}'''[[User:Khủng Long|<span style="font-size:93%"><font color="F38400">Khủng{{nbsp}}Long</font></span>]]{{nbsp}}[[User talk:Khủng Long|<span style="font-size:93%"><font color="green">(tám)</font></span>]]'''{{nbsp}}🌴🦕🦖{{nbsp}}-- 20:44, ngày 23 tháng 10 năm 2019 (UTC)
#{{OK}} why not?[[User:AlleinStein|<span style="font-weight:bold; color:orange;"> <i>majjhimā paṭipadā</i></span>]] [[Thảo luận Thành viên:AlleinStein|<sup><font color="blue">'''''Diskussion''''']]</font></sup> 14:39, ngày 26 tháng 10 năm 2019 (UTC)
;Chưa đồng ý
#<s>{{OK?}}</s> Tác phong thiếu chuyên nghiệp, năng lực hạn chế, cần tu dưỡng thêm. [[Thành viên:Quy Nhơn Bình Định|Quy Nhơn Bình Định]] ([[Thảo luận Thành viên:Quy Nhơn Bình Định|thảo luận]]) 06:39, ngày 17 tháng 10 năm 2019 (UTC)