Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Minh Triết”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
*[[Trương Mỹ Hoa]] (2006-2007)
*[[Nguyễn Thị Doan]] (2007-2011)
| chức vụ 2 =[[File:Emblem VPA.svg|22px]]<br>
| chức vụ 2 = [[Hội đồng quốc phòng và an ninh|Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh]]<br/>[[Tổng tư lệnh|Thống lĩnh]] [[Quân đội nhân dân Việt Nam|các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam]]
| bắt đầu 2 = [[24 tháng 6]] năm [[2006]]
| kết thúc 2 = [[25 tháng 7]] năm [[2011]] <br>{{số năm theo năm và ngày|2006|6|24|2011|7|25}}