Mười chín

Tham gia ngày 14 tháng 10 năm 2016
Cảnh Tuấn Hải, 1960, Tỉnh trưởng Cát lâm, Ủy viên dự khuyết Trung ương, từng là Phó Trưởng Ban Tuyên truyền.
(Lưu Quốc Trung, 1962, Ủy viên Trung ương, Tỉnh trưởng Thiểm Tây, đổi vị trí cao nhiều lần. Gương mặt không thể hiện vấn đề.)
(Cảnh Tuấn Hải, 1960, Tỉnh trưởng Cát lâm, Ủy viên dự khuyết Trung ương, từng là Phó Trưởng Ban Tuyên truyền.)
 
Năm 2018, Cát Lâm là tỉnh đông thứ hai mươi mốt về số dân, đứng thứ hai mươi tư về kinh tế Trung Quốc với 27 triệu dân, tương đương với [[Mozambique]] và GDP danh nghĩa đạt 1.507 tỉ NDT (227,8 tỉ USD) tương ứng với [[Peru]]. Cát Lâm có chỉ số GDP đầu người đứng thứ mười bốn, đạt 55.611 NDT (tương ứng 8.404 USD).
 
[[Cảnh Tuấn Hải]], 1960, Tỉnh trưởng Cát lâm, Ủy viên dự khuyết Trung ương, từng là Phó Trưởng Ban Tuyên truyền.
{{Hắc Long Giang|Kinh tế, dân số=Năm 2018}}