Khác biệt giữa các bản “Tén Tằn”

(Đã lùi lại sửa đổi 56004334 của Minhngoc25a (thảo luận) Xin bạn tìm hiểu kĩ nhé. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về một đợt sáp nhập xã lớn ở Thanh Hóa vào ngày 16 tháng 10 năm 2019. Theo đó, tại huyện Mường Lát thì xã Tén Tằn sáp nhập vào thị trấn Mường Lát. Vì vậy nên xã này không còn tồn tại nữa)
Thẻ: Trang đổi hướng mới Lùi sửa
Thẻ: Xóa đổi hướng
{{subst:rfd|content=
#đổi [[Mường Lát (thị trấn)]]
}}