Khác biệt giữa các bản “Danh sách quốc gia theo dân số”

n
Đã khóa “Danh sách quốc gia theo số dân” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 01:49, ngày 3 tháng 11 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 01:49, ngày 3 tháng 11 năm 2019 (UTC)))
n (Đã lùi lại sửa đổi của 14.242.214.125 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 2001:EE0:5691:7640:AC4C:E386:6030:B897)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Đã khóa “Danh sách quốc gia theo số dân” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 01:49, ngày 3 tháng 11 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 01:49, ngày 3 tháng 11 năm 2019 (UTC))))
223.257

lần sửa đổi