Khác biệt giữa các bản “Ngọc Lặc (thị trấn)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Lịch sử==
Phần lớn địa bàn thịThị trấn Ngọc Lặc hiện naynguyên trước đây là xã Ngọc Khê.
 
Thị trấn Ngọc Lặc được thành lập vào năm 1988 trên cơ sở một phần diện tích và dân số của phố Cống, xã Ngọc Khê.<ref>Quyết định số 99/QĐ-HĐBT ngày 03/6/1988.</ref>
Năm 1999, thị trấn Ngọc Lặc có diện tích 1,7&nbsp;km², dân số là 4.828 người,<ref name=MS>{{chú thích web| url =http://mic.gov.vn/uploads/20100623/E124-2009%20(31-12)2-MSDVHCVN.xls | title =Mã số đơn vị hành chính Việt Nam | accessdate =ngày 10 tháng 4 năm 2012 | publisher =Bộ Thông tin & Truyền thông}}</ref> mật độ dân số đạt 2.840 người/km². Xã Ngọc Khê có diện tích 31,11&nbsp;km², dân số là 9.331 người,<ref name=MS>{{chú thích web| url =http://mic.gov.vn/uploads/20100623/E124-2009%20(31-12)2-MSDVHCVN.xls | title =Mã số đơn vị hành chính Việt Nam | accessdate =ngày 10 tháng 4 năm 2012 | publisher =Bộ Thông tin & Truyền thông}}</ref> mật độ dân số đạt 300 người/km².
 
Ngày [[15 tháng 3]] năm [[2017]], Bộ Xây dựng công nhận thị trấn Ngọc Lặc mở rộng là đô thị loại IV.
 
Ngày [[16 tháng 10]] năm [[2019]], sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Ngọc Khê, các thôn Xuân Sơn, Ngọc Sơn của xã Thúy Sơn, các thôn Phố 1, Quang Hưng của xã Quang Trung vào thị trấn Ngọc Lặc.
 
== Chú thích ==