Khác biệt giữa các bản “Tổng cục Tình báo, Quân đội nhân dân Việt Nam”

|[[Bộ Tham mưu (Quân đội nhân dân Việt Nam)|'''Bộ Tham mưu''']]
|
|Quân đoàn
|Đường Phạm Hùng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
|
|'''Cục Chính trị'''
|
|Quân đoàn
|
|Đường Phạm Hùng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
|
|'''Phòng Tài chính'''
|
|QuânTrung đoàn
|Đường Phạm Hùng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
|