Khác biệt giữa các bản “Bệnh Parkinson”

Đã giải thích rõ vì sao lùi sửa, còn muốn thêm vào thì phải chỉ cho tui quy định nào bắt phải có bản mẫu này trong bài viết y học? Còn không chỉ ra được là cố tình quấy rối bài viết bằng những thứ vô bổ, xàm xí không nguồn dẫn. Cầu thị thì đọc lý lẽ phải đầu tư suy nghĩ, đừng như con trâu điên cứ húc bừa. Thích thì cấm đi, rất cảm ơn luôn.!
(Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của AlleinStein: Hãy xem những bài viết khác như bệnh tim mạch, đái thao đường mà rút ra cái chung. Thành viên này nếu không hài lòng thì đưa ra cộng đồng thảo luận chung, tránh lùi sửa 3 lần. (TW))
Thẻ: Lùi sửa
(Đã giải thích rõ vì sao lùi sửa, còn muốn thêm vào thì phải chỉ cho tui quy định nào bắt phải có bản mẫu này trong bài viết y học? Còn không chỉ ra được là cố tình quấy rối bài viết bằng những thứ vô bổ, xàm xí không nguồn dẫn. Cầu thị thì đọc lý lẽ phải đầu tư suy nghĩ, đừng như con trâu điên cứ húc bừa. Thích thì cấm đi, rất cảm ơn luôn.!)
Thẻ: Lùi sửa
 
{{Sức khỏe}}
{{Infobox Disease |
Name = Bệnh Parkinson |