Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Về-phân biệt”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
-->{{#if:{{{3|}}} |<!--then:
-->{{#if:{{{4|}}} |<!--then:-->, [[:{{{3}}}]]<!--
-->|<!--else:-->&nbsp;orhoặc [[:{{{3}}}]].}}<!--
-->|<!--else:-->.<!--
-->}}<!--
-->{{#if:{{{4|}}} |<!--then:
-->{{#if:{{{5|}}} |<!--then:-->, [[:{{{4}}}]]<!--
-->|<!--else:-->, orhoặc [[:{{{4}}}]].}}<!--
-->}}<!--
-->{{#if:{{{5|}}} |<!--then:-->, orhoặc [[:{{{5}}}]].}}<!--
-->}}<noinclude>