Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngày quốc khánh”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Ngày quốc khánh''' là ngày lễ quan trọng của một [[quốc gia]]. Nó đánh dấu một sự kiện lịch sử, chính trị hoặc văn hóa gắn liền với lịch sử [[Nhà nước]] hiện tại của quốc gia đó. Tại hầu hết các nước, ngày quốc khánh đánh dấu sự khai sinh của quốc gia: ngày giành được độc lập như ở [[Hoa Kỳ|Mỹ]], lật đổ chế độ cũ như tại [[Pháp]], ngày thông qua [[hiến pháp]] như ở [[Thổ Nhĩ Kỳ]]...
 
: {{xem thêm|Danh sách các ngày quốc khánh trên thế giới}}
{| id="toc" class="toc" summary="Contents"
! rowspan="2" | {{MediaWiki:Toc}}: