Khác biệt giữa các bản “Minh Mạng”

n (Đã khóa “Minh Mạng” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:14, ngày 23 tháng 10 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:14, ngày 23 tháng 10 năm 2019 (UTC))))
|Thuận Đức
Tá Thiên Nhân Hoàng Hậu
|[[Hồ Thị Hoa ]]
|30/11/1791-28/6/1807
|Phúc quốc công [[Hồ Văn Bôi ]]
|Sinh mẫu của Thiệu Trị đế, được Thiệu Trị Truy phong Hoàng hậu
|-
|Nhất Giai Hiền Phi
|Tuệ Khiết
|[[Ngô Thị ChánhChính|Ngô Thị Chánh]]
|1792-1843
|Chưởng [[Ngô Văn Sở ]]
|sinh 5 hoàng nam 4, hoàng nữ
|-
|Nhị Giai Gia Phi
|Đoan Lễ
|[[Phạm Thị Tuyết ]]
|mất năm 1812
|Quang Lộc Tự Thiểu Khanh [[Phạm Văn Chẩn ]]
|Sinh Thọ Xuân Vương
|-
|Tam Giai Trang Tần
|Uyên Thục
|[[Trần Thị Tuyến ]]
|16/12/1791-4/1/1852
|Vệ úy [[Trần Công Nghị]]
|sinh 2 hoàng nam
|-
|Tứ Giai Thục Tần
|Đoan Liệt
|[[Nguyễn Thị Bảo]]
|7/9/1801-12/9/1851
|[[Nguyễn Khắc Thiệu]]
|sinh 4 hoàng nam, 3 hoàng nữ
|-
|Tứ Giai Huệ Tần
|Uyên Thuận
|[[Trần Thị Huân]]
|
|Vệ úy Trần Văn Hùng
|Ngũ Giai An Tần
|Hoa Diễm
|[[Hồ Thị Tùy]]
|1795-23/1/1839
|Cẩm y giáo Úy [[Hồ Văn Chiêm]]
|sinh 3 hoàng nam, 1 hoàng nữ
|-
|Ngũ Giai Hòa Tần
|Tĩnh Nhã
|[[Nguyễn Thị Khuê]]
|
|Chưởng kì Nguyễn Văn Thanh
|Ngũ Giai Lệ Tần
|Thục Tắc
|[[Nguyễn Thị Thúy Trúc]]
|
|Phó vệ úy [[Nguyễn Gia Quý]]
|sinh 6 hoàng nam, 2 hoàng nữ
|-
| rowspan="2" |Lục Giai Tiệp Dư
|Tĩnh Nhu
|[[Lê Thị Ái]]
|17/11/1799-8/10/1863
|Cẩm vệ Hiệu úy [[Trần Tiến Thành]]
|
|sinh 3 hoàng nam, 2 hoàng nữ
|-
|
|[[Nguyễn Thị Viên ]]
|
|Quận công [[Nguyễn Văn Khiêm]]
|sinh 2 hoàng nam, 3 hoàng nữ
|-
| rowspan="7" |Thất Giai Quý Nhân
|
|[[Lương Thị Nguyện]]
|18/10/1800-9/12/1871
|Cẩm y giáo úy [[Lương Đình Suất]]
|sinh 1 hoàng nam, 2 hoàng nữ
|-
|
|[[Cái Thị Trinh ]]
|
|Cẩm y giáo úy [[Cái Văn Hợp ]]
|sinh 1 hoàng nam, 2 hoàng nữ
|-
|-
|
|[[Đỗ Thị Tùng]]
|
|Cẩm y giáo úy [[Đỗ Văn Thạch]]
|sinh 1 hoàng nam
|-
|
|[[Đỗ Thị Tâm (nhà Nguyễn)|Đỗ Thị Tâm]]
|27/9/1804-12/4/1863
|
|-
|
|[[Lê Thị Lộc]]
|
|
|-
|
|[[Nguyễn Thị Hạnh]]
|
|
| rowspan="2" |Bát Giai Mĩ Nhân
|
|[[Nguyễn Thị Bân]]
|
|