Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Yoo Seung-ho”

Không có tóm lược sửa đổi
==Liên kết ngoài==
* {{IMDB name|1235558|Yoo Seung-Ho}}
* [http://cafe.daum.net/yooseungho/ Yoo Seung-ho Fan Cafe] tại [[Daum CommunicationsCommunication|Daum]] {{ko icon}}
* {{HanCinema person}}
* {{kmdb person|00013300|Yoo Seung-ho}}
55

lần sửa đổi