Khác biệt giữa các bản “Bàn về tự do”

không có tóm lược sửa đổi
(Giới thiệu về cuốn sách Bàn Về Tự Do- John Stuart Mill, NXB Tri Thức, 2006)
 
''Chú thích:''
 
''(1) Tr.34 chương I, Bàn Về Tự Do (NXB Tri Thức, 2006)
''
''(1) Tr.34 chương I, Bàn Về Tự Do (NXB Tri Thức, 2006)
 
(2) Chương II, sách đã dẫn
419

lần sửa đổi