Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tái Công”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
== Cuộc đời ==
'''Tải Công''' được sinh ra vào năm [[Hàm Phong]] thứ 9 (1859), trong gia tộc [[Ái Tân Giác La]] (愛新覺羅). Ông là con trai thứ tư của Trang Hậu Thân vương [[Dịch Nhân]] (奕仁) và là em trai của Dĩ Cách Trang Thân vương [[Tải Huân]] (載勛).
 
Năm [[Quang Tự]] thứ 6 (1880), tháng 11, ông được phong làm '''Nhị đẳng Trấn quốc Tướng quân''' (二等镇国将军).
Người dùng vô danh