Khác biệt giữa các bản “URL”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
, được để nguyên năng
{{Cần nguồn tham khảo}}
[[Tập tin:MediaWiki-Purging-URL.png|thumb|Hình ảnh URL]]
'''URL''', viết tắt của ''Universal Resource Locator'' ('''''Định vị Tài nguyên phổ quát''''')<ref>Cũng được viết là Định vị Tài nguyên Đồng Dạng</ref>, được dùng để tham chiếu tới tài nguyên trên [[Internet]]. URL mang lại khả năng siêu liên kết cho các trang mạng. Các tài nguyên khác nhau được tham chiếu tới bằng địa chỉ, chính là URL, còn được gọi là ''địa chỉ mạng'' hay là ''liên kết mạng'' (hay ngắn gọn là ''liên kết'').
 
<br />
Về kỹ thuật, URL là một dạng của [[URI]], nhưng trong nhiều tài liệu kỹ thuật và các cuộc thảo luận bằng lời nói, URL thường được sử dụng như một từ đồng nghĩa với URI, và điều này không bị coi là một vấn đề.<ref name="Chuẩn RFC 3305">Chuẩn RFC 3305</ref>
 
==Lịch sử==
<br />
''Uniform Resource Locator'' được chuẩn hóa từ năm 1994<ref name="RFC1738">{{anchor|RFC1738}}[http://www.ietf.org/rfc/rfc1738.txt RFC 1738] Uniform Resource Locators (URL)</ref>, bởi [[Tim Berners-Lee]] và các nhóm làm việc URI của [[Internet Engineering Task Force]] (IETF) như một kết quả của sự hợp tác, khởi đầu từ tài liệu IETF "Birds of a Feather" vào năm 1992.
 
==Cấu trúc==
đây:
{{also|URI}}
 
* scheme
Mỗi HTTP URL đều tuân theo tiêu chuẩn cú pháp của một URI. Một URL gồm có nhiều phần được liệt kê dưới đây:
* Tên máy chủ (ví dụ: vi.wikipedia.org)
* cần)
*
* cần)
* cần)
 
* URI scheme hay phương pháp truy cập thường là tên [[giao thức truyền thông|giao thức]] (ví dụ: [[http]], [[ftp]]) nhưng cũng có thể là một cái tên khác (ví du: news, mailto). Muốn hiểu rõ về URL scheme xin xem [[URI|URI scheme]]
* Tên máy chủ (ví dụ: vi.wikipedia.org)
* Chỉ định thêm cổng (có thể không cần)
* Đường dẫn tuyệt đối trên máy phục vụ của tài nguyên (ví dụ: thumuc/trang)
* Các truy vấn (có thể không cần)
* Chỉ định mục con (có thể không cần)
 
Cụ thể hơn:
<pre>
http://vi.wikipedia.org:80/thumuc/trang?timkiem=cauhoi#dautien
\__/ \______________/\_/\___________/ \____________/ \_____/
| | | | | |
URL scheme tên máy chủ | đường dẫn truy vấn mục con
cổng
</pre>
 
<br />
Hiện nay trên thế giới mỗi ngày có rất nhiều [[tên miền]] (''domain'') (thí dụ org) mới xuất hiện.
 
==URI==
Để có thể tìm đến một đường dẫn Internet để chỉ mục nội dung cần thiết phục vụ cho người sử dụng [[Internet]], chúng ta có thể sử dụng các công cụ trên mạng Internet. Hiện nay các công cụ tìm kiếm trên mạng Internet ngày càng phổ biến và được sử dụng rộng rãi. Hoặc chúng ta có thể sử dụng việc tìm kiếm đến URL thích hợp thông qua danh bạ các website hay là các [[công cụ tìm kiếm]].
 
Về kỹ thuật, URL là một dạng của [[URI]], nhưng trong nhiều tài liệu kỹ thuật và các cuộc thảo luận bằng lời nói, URL thường được sử dụng như một từ đồng nghĩa với URI, và điều này không bị coi là một vấn đề.<ref name="Chuẩn RFC 3305">Chuẩn RFC 3305</ref>
==Mối quan hệ giữa URL và URN, URI==
 
[[Tập tin:URI Euler Diagram no lone URIs.svg|thumb|[[Sơ đồ Euler]] biểu diễn [[URI]] hoặc là một định vị tài nguyên thống nhất (URL), hoặc một tên tài nguyên thống nhất (URN), hoặc cả hai.]]
 
rợ & bổ sung cho nhau.
Về kỹ thuật, URL là một dạng của URI, nhưng trong nhiều tài liệu kỹ thuật và các cuộc thảo luận bằng lời nói, URL thường được sử dụng như một từ đồng nghĩa với URI, và điều này không bị coi là một vấn đề.<ref name="Chuẩn RFC 3305"/>
 
'''[[URI]]''' có thể được phân loại như là nhận dạng (URL), như tên gọi ([[URN]]), hoặc là cả hai. Một [[Định danh tài nguyên thống nhất]] ([[Uniform Resource Name]] - [[URN]]) có chức năng giống như tên của một người, trong khi một Định vị tài nguyên thống nhất (Uniform Resource Locator - URL) tương tự như địa chỉ đường phố của người đó. Nói cách khác: [[URI]] xác định việc nhận dạng cho [[đối tượng]], trong khi [[URN]] đặt tên và URL cung cấp phương pháp tìm đối tượng đó.
 
Hệ thống mã số [[ISBN]] sử dụng để nhận dạng sách cung cấp 1 ví dụ rất cụ thể về [[URN]]. Chỉ số [[ISBN]] '''0486275574 (run:isbn:0-486-27557-4)''' cho biết đây là một ấn bản truyện kịch [[Romeo và Juliet]] của [[William Shakespeare|Shakespeare]]. Để tìm cuốn sách này, phải cần địa chỉ cuốn sách đó chính là địa chỉ URL. Đường dẫn địa chỉ URL của cuốn sách trên hệ thống [[Unix]] sẽ có địa chỉ như là: file:///home/username/RomeoAndJuliet.pdf, đây là đường dẫn [[tập tin]] được lưu trên [[ổ đĩa cứng|ổ cứng]] [[máy tính]]. Vì vậy [[URN]] và URL luôn có mục đích hỗ trợ & bổ sung cho nhau.
 
==Chú thích==
{{tham khảo}}
 
[[Thể loại:Khởi đầu năm 1994]]