Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Đạo đức”

Tránh viết vào thảo luận của bạn đó nha
(Tránh viết vào thảo luận của bạn đó nha)
 
"Đạo đức rất nhiều vô kể mà con người cần có :
 
Tâm hồn
Lịch sự
Biết ơn
Người dùng vô danh