Khác biệt giữa các bản “Hà Trung”

→‎Lịch sử: Thị trấn Bỉm Sơn khi đó trực thuộc tỉnh
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(→‎Lịch sử: Thị trấn Bỉm Sơn khi đó trực thuộc tỉnh)
Năm [[1967]], thành lập thị trấn nông trường Hà Trung.
 
Năm [[1977]], thành lập thị trấn Bỉm Sơn trực thuộc tỉnh. Cùng năm này, sáp nhập hai huyện Hà Trung và Nga Sơn thành [[Trung Sơn (huyện)|huyện Trung Sơn]].
 
Năm [[1980]], chia xã Hà Dương thành 2 xã: Hà Dương và Quang Trung.
 
Năm [[1981]], thị trấn Bỉm Sơn, thị trấn nông trường Hà Trung và 2 xã: Hà Lan, Quang Trung được tách ra để thànhhợp lậpvới thị trấn Bỉm Sơn thành [[Bỉm Sơn|thị xã Bỉm Sơn]].
 
Năm [[1982]], lại tách thành hai huyện như trước đây và lấy lại tên cũ là huyện Hà Trung, gồm 24 xã: Hà Bắc, Hà Bình, Hà Châu, Hà Đông, Hà Dương, Hà Giang, Hà Hải, Hà Lai, Hà Lâm, Hà Lan, Hà Lĩnh, Hà Long, Hà Ngọc, Hà Ninh, Hà Phong, Hà Phú, Hà Sơn, Hà Tân, Hà Thái, Hà Thanh, Hà Tiến, Hà Toại, Hà Vân, Hà Vinh, Hà Yên.