Khác biệt giữa các bản “Quân đội nhân dân Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
*[[Chiến tranh Thái Bình Dương]]: chống lại [[Đế quốc Pháp]], [[Đế quốc Nhật Bản]] và các lực lượng ủng hộ Phát-xít Nhật Bản (1940-1945).
*[[Chiến tranh Đông Dương|Kháng chiến chống Pháp]]: chống lại cuộc xâm lược của [[Pháp|Cộng hòa Pháp]] với sự trợ giúp của [[Quốc gia Việt Nam]] và các lực lượng đồng minh (1945-1954)
*[[Chiến tranh Việt Nam|Kháng chiến chống Mỹ cứu nước]]: chống lại [[Việt Nam Cộng hòa]] và [[Quân đội Hoa Kỳ]] với sự hỗ trợ của các lực lượng đồng minh (1955-1975)
*[[Chiến dịch phản công biên giới Tây-Nam Việt Nam|Chiến tranh bảo vệ Biên giới Tây Nam và chống diệt chủng tại Campuchia]]: chống lại [[Campuchia Dân chủ|Kampuchea dân chủ]] (tên gọi khác là [[Khmer Đỏ|Khmer đỏ]]) (1975-1989)
*[[Chiến tranh biên giới Việt-Trung, 1979|Chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc]]: chống lại cuộc xâm lược của [[Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa]] (1979)