Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Số dư”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
* {{citation|first=Joseph J.|last=Rotman|year=2006|title=A First Course in Abstract Algebra with Applications|edition=3rd|publisher=Prentice-Hall|isbn=978-0-13-186267-8}}
* {{citation|last=Smith|first=David Eugene|title=History of Mathematics, Volume 2|year=1958|origyear=1925|publisher=Dover|location=New York|isbn=0486204308}}
 
== Sách tham khảo ==
 
[[Thể loại:Lý thuyết số]]