Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Quy tắc ứng xử”

Thêm {{pp-protected}} (TW)
n (Đã khóa “Wikipedia:Quy tắc ứng xử” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))
(Thêm {{pp-protected}} (TW))
{{pp-protected|small=yes}}
<center>
'''Văn minh, chín chắn, trách nhiệm'''