Khác biệt giữa các bản “Bốn con hổ châu Á”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
|title=Korean economic growth and marketing practice progress: A role model for economic growth of developing countries |last=Leea |first=Jinyong
|author2=LaPlacab, Peter|author3=Rassekh, Farhad |publisher=Elsevier B.V. (subscription required) |work=Industrial Marketing Management
|date=ngày 2 tháng 9 năm 2008 |accessdate = ngày 16 tháng 2 năm 2009 |doi=10.1016/j.indmarman.2008.09.002}}</ref> đặc biệt là [[Hổ mới châu Á|bốn con hổ kinh tế Đông Nam Á]].
 
== Dữ liệu về khu vực và vùng lãnh thổ ==