Mười chín

Tham gia ngày 14 tháng 10 năm 2016
Hứa Đạt Triết, Tỉnh trưởng Hồ Nam, 1956.
(Đường Nhân Kiện, 1962, Tỉnh trưởng Cam Túc, Ủy viên Trung ương, nhiều năm làm việc tại các Ủy ban Trung ương, Tiểu tổ Lãnh đạo Trung ương.)
(Hứa Đạt Triết, Tỉnh trưởng Hồ Nam, 1956.)
 
== Chính trị, kinh tế, xã hội Trung Quốc ==
{{Trung Quốc|Kinh tê=Kinh tế Trung Quốc}}
{{Trung Quốc|Kinh tê=Kinh tế Trung Quốc}} <mapframe latitude="33.870416" longitude="109.072266" zoom="2" width="207" height="158" align="right" />Trung Quốc có 22 tỉnh, 04 thành phố trực thuộc trung ương, 05 khu tự trị, 02 đặc khu hành chính.<gallery>
 
{{TrungDanh Quốc|Kinhsách tê=Kinh[[Tỉnh tếtrưởng Chính phủ Nhân dân]] tại Trung Quốc}} .<mapframe latitude="33.870416" longitude="109.072266" zoom="2" width="207" height="158" align="right" />Trung Quốc có 22 tỉnh, 04 thành phố trực thuộc trung ương, 05 khu tự trị, 02 đặc khu hành chính.<gallery>
Tập tin:Bản đồ hành chính Trung Quốc.png
</gallery>''Bản đồ GDP (PPP) các tỉnh Trung Quốc dựa trên số liệu [[Đô la quốc tế]] năm 2018.''
 
Năm 2018, Hồ Nam là tỉnh đứng thứ bảy về số dân, đứng thứ tám về kinh tế Trung Quốc với 68,6 triệu dân, tương đương với [[Pháp]]  và GDP đạt 3.642 tỉ NDT (505,5 tỉ USD) tương ứng với [[Bỉ]].
 
[[Hứa Đạt Triết]], 1956, Tỉnh trưởng Hồ Nam, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không vũ trụ Trung Quốc.
{{Hà Bắc|Kinh tế, dân số=Kinh tế, dân số Hà Bắc năm 2018}}