Khác biệt giữa các bản “Hành tinh ngoài hệ Mặt Trời”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
[[File:Esa-hubble-k2-18a impression.jpg|nhỏ|[[Ấn tượng của một nghệ sĩ|ấn tượng của nghệ sĩ này]] cho thấy hành tinh [[K2-18b]], ngôi sao chủ của nó và một hành tinh đi kèm trong hệ thống này. [[K2-18b]] hiện là siêu phẳngTrái đất duy nhất trên Trái đất có cả nước và nhiệt độ có thể hỗ trợ sự sống.]]
[[Tập tin:Exoplanet Discovery Methods Bar.svg|nhỏ|phải|450px|Số lượng ngoại hành tinh được khám phá ra hàng năm tính đến tháng 3/2010; màu chỉ rõ phương thức phát hiện:
{{multicol}}