Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cẩm Xá”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
*[[Hướng Bắc|Phía bắc]] giáp phường [[Phan Đình Phùng, Mỹ Hào|Phan Đình Phùng]], huyện Mỹ Hào và xã [[Lương Tài, Văn Lâm|Lương Tài]], huyện [[Văn Lâm]].
*[[Hướng Đông|Phía đông]] giáp xã [[Dương Quang, Mỹ Hào|Dương Quang]]
*[[Hướng Nam|Phía nam]] giáp các phường [[Bạch Sam]], [[Phùng Chí Kiên, (xã)Mỹ Hào|Phùng Chí Kiên]] và [[Dị Sử]]
*[[Hướng Tây|Phía tây]] giáp các phường [[Nhân Hòa, Mỹ Hào|Nhân Hòa]] và Phan Đình Phùng.
 
Người dùng vô danh