Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kỹ thuật số”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{otheruses|Digital}}
Một hệ thống '''kỹ thuật số''' sử dụng các giá trị rời rạc (không liên tục) để đại diện cho thông tin cho đầu vào, xử lý, truyền đi, lưu trữ…. Ngược lại, các hệ thống phi số (hay [[kỹ thuật tương tự]] analog) sử dụng dải các giá trị liên tục để đại diện cho thông tin. Dù các hệ thống kỹ thuật số là rời rạc, thông tin được đại diện có thể rời rạc như con số, chữ, hình tượng hay liên tục như âm thanh, hình ảnh.
{{cần biên tập}}
 
Một hệ thống '''kỹ thuật số''' sử dụng các giá trị rời rạc (không liên tục) để đại diện cho thông tin cho đầu vào, xử lý, truyền đi, lưu trữ…. Ngược lại, các hệ thống phi số (hay [[kỹ thuật tương tự]] [[analog]]) sử dụng dải các giá trị liên tục để đại diện cho thông tin. Dù các hệ thống kỹ thuật số là rời rạc, thông tin được đại diện có thể rời rạc như con số, chữ, hình tượng hay liên tục như âm thanh, hình ảnh.
 
Kỹ thuật số - kiểu tín hiệu và định dạng dữ liệu trong [[ngành điện tử]], sử dụng các [[trạng thái rời rạc]] (khác với tương tự, dùng những thay đổi liên tục của tín hiệu).
 
Các [[tín hiệu số]] tồn tại như các chuỗi số theo thời gian. Thường sử dụng các [[bit]] (số) "0" và "1".
 
Từ '''số''' còn dùng để chỉ phương pháp lưu trữ dữ liệu ở dạng số ([[hệ nhị phân|nhị phân]]). Ví dụ hình ảnh kỹ thuật số - nghĩa là hình được lưu trữ ở dạng số, tức các màu được mô tả bằng các bit.