Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Pen-y-ghent”

Không có tóm lược sửa đổi
* [http://happyhiker.co.uk/MyWalks/YorkshireDales/Pen-y-GhentandPloverHill/Hiking%20Pages%20-%20Pen-Y-Ghent%20and%20Plover%20Hill.htm Climb Pen-y-ghent from Horton-in-Ribblesdale]
 
[[Thể loại:Núi Vương quốc Liên hiệp Anh]]
[[Thể loại:Bắc Yorkshire]]