Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phương ngữ tiếng Việt”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|}
* Việc lẫn lộn [[l]]/[[n]] (nói ngọng) xảy ra cục bộ trên toàn bộ các vùng nói phương ngữ Bắc.
 
+ Việc lẫn lộn [[v]], [[gi]] và [[d]] xảy ra cục bộ trên toàn bộ các vùng nói phương ngữ Nam.
 
Hệ thống phụ âm các vùng phương ngữ tiếng Việt:
Người dùng vô danh