Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phương ngữ tiếng Việt”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|''anh hai'' || ''anh hai'' || ''anh ba''
|-
|''(dạ) vâng'' || ''dạ'' || ''dạ'', zângdzâng (đọc là ''yâng'')
|-
! rowspan="17" | Hành động
|''béo'' || ''béo (Thanh Nghệ),''
''mập (Bình Trị Thiên)''
| ''mập'' , ''ú''
|-
|''muộn'' || ''muộn (Thanh Nghệ Tĩnh),''
Người dùng vô danh