Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phương ngữ Nam Bộ (tiếng Việt)”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
- Âm ''ân'' thành ''âng'' (ví dụ: ''chân trời'' thành ''châng trời'')
 
- Âm ''uât'' thành ''uấc'' (ví dụ: ''quật ngã'' đọc ngọng là ''quậc ngã'')
 
- Âm ''uyêt'' thành âm ''uyt'' (ví dụ: ''tuyết trắng'' đọc ngọng là ''tuýt trắng).
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh