Khác biệt giữa các bản “Niên biểu hóa học”

không có tóm lược sửa đổi
 
; Năm 1913
: [[Henry Moseley]], tiếp tục ý tưởng trước đó của Van den Broek, giới thiệu khái niệm về số hiệu nguyên tử để sữasửa chữa những điểm chưa hợp lý của bảng tuần hoàn Mendeleev, vốn dựa trên khối lượng nguyên tử.<ref>{{Chú thích web|họ 1=Weisstein|tên 1=Eric W.|tiêu đề=Moseley, Henry (1887–1915)|work=Eric Weisstein's World of Scientific Biography|nhà xuất bản=Wolfram Research Products|năm=1996|url=http://scienceworld.wolfram.com/biography/Moseley.html|ngày truy cập = ngày 25 tháng 3 năm 2019}}</ref>
 
; Năm 1913