Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Độ cay của ớt”

(→‎Định nghĩa: sai chính tả: ớt, ở)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| 2 || Khá cay (the the) || 500 – 1.000 || [[Ớt Anaheim]]
|-----
| 3 || Cay || 1000 – 1.500 || [[Ớt Anchohiểm]]
|-----
| 4 || Cay nóng (cay nồng) || 1500 – 2500 || [[Ớt Espelette]]
Người dùng vô danh