Khác biệt giữa các bản “Phan Đình Phùng, Mỹ Hào”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Phường Phan Đình Phùng nằm ở phía tây bắc thị xã Mỹ Hào, có vị trí địa lý:
*[[Hướng Bắc|Phía bắc]] giáp các xã [[Đại Đồng, Văn Lâm|Đại Đồng]] và [[Việt Hưng, Văn Lâm|Việt Hưng]], huyện [[Văn Lâm]]
*[[Hướng Đông|Phía đông]] giáp các xã Việt Hưng, [[Lương Tài, Văn Lâm|Lương Tài]], huyện Văn Lâm và xã [[Cẩm Xá]], thị xã Mỹ Hào
*[[Hướng Nam|Phía nam]] giáp xã [[Cẩm Xá]] và các phường [[Nhân Hòa, Mỹ Hào|Nhân Hòa]], [[Bần Yên Nhân]]
*[[Hướng Tây|Phía tây]] giáp xã [[Minh Hải, Văn Lâm|Minh Hải]], huyện Văn Lâm.