Khác biệt giữa các bản “Hưng Hoá Tồn Tưởng”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
<nowiki>''</nowiki>Sư thượng đường, niêm hương : Một cây hương này vốn vì Sư huynh Tam Thánh, Tam Thánh đối với ta rất ít ỏi; vốn vì Sư huynh Đại Giác, Đại Giác đối với ta rất dư dật; chẳng bằng cúng dường Tiên sư LâmTế.<nowiki>''</nowiki>
 
<nowiki>''</nowiki>Sư dạy chúng: TachỉTa chỉ nghe ngoài hành lang hét, ở giá sau cũng hét. Các ông chớ có hét mù, hét loạn, dù cho hét được Hưng Hóa bay đến trụ trong giữa trời, lại phải rơi xuống tắt thở, đợ iHưng Hóa tỉnh lại sẽ bảo ông "chưa hiện tại". Vì cớ sao? Ta chưa từng nhằm trong màn lụa đỏ để chân châu, vớinhững người các ông hét loạn trong hư không để làm gì?<nowiki>''</nowiki>
 
== Tham Khảo ==
Người dùng vô danh