Mười chín

Tham gia ngày 14 tháng 10 năm 2016
Lưu Ninh, (1962 -), Ủy viên Dự khuyết Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX, Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Thanh Hải.
nKhông có tóm lược sửa đổi
(Lưu Ninh, (1962 -), Ủy viên Dự khuyết Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX, Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Thanh Hải.)
{{Thanh Hải|Kinh tế, dân số=Năm 2018}}
 
Năm 2018, Thanh Hải là tỉnh dông thứ ba mươi một về số dân, đứng thứ ba mươi về kinh tế Trung Quốc với 5,9 triệu dân, tương đương với [[Turkmenistan]] và GDP danh nghĩa đạt 188,5 tỉ NDT (29,9 tỉ USD) tương ứng với [[Estonia]]. Thanh Hải có chỉ số GDP đầu người đứng thứ hai mươi ba đạt 47.690 NDT (tương ứng 7,207 USD).{{Nội Mông|Kinh tế, dân số=Năm 2018}}
 
[[Lưu Ninh]], (1962 -), Ủy viên Dự khuyết [[Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX]], [[Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân]] tỉnh [[Thanh Hải]].{{Nội Mông|Kinh tế, dân số=Năm 2018}}
 
Năm 2018, Nội Mông là đơn vị hành chính đông thứ hai mươi ba về số dân, đứng thứ hai mươi một về kinh tế Trung Quốc với 25 triệu dân, tương đương với [[Úc]] và GDP danh nghĩa đạt 1.729 tỉ NDT (261,3 tỉ USD) tương ứng với [[Phần Lan]]. Nội Mông có chỉ số GDP đầu người đứng thứ chín, đạt 68.303 NDT (tương ứng 10.322 USD).