Mười chín

Tham gia ngày 14 tháng 10 năm 2016
n
không có tóm lược sửa đổi
(Lưu Ninh, (1962 -), Ủy viên Dự khuyết Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX, Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Thanh Hải.)
nKhông có tóm lược sửa đổi
 
Năm 2018, Liêu Ninh là tỉnh đông thứ mười bốn về số dân, đứng thứ mười bốn về kinh tế Trung Quốc với 43,7 triệu dân, tương đương với [[Algérie]] và GDP đạt 2.532 tỉ NDT (382,6 tỉ USD) tương ứng với [[Cộng hòa Nam Phi]]. Năm 2015, GDP Liêu Ninh đạt 2.867 tỉ NDT (460,3 tỉ USD).
 
* [[Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Liêu Ninh]].
 
{{Cát Lâm|Kinh tế, dân số=Năm 2018}}
 
[[Cảnh Tuấn Hải]], 1960, Tỉnh trưởng Cát lâm, Ủy viên dự khuyết Trung ương, từng là Phó Trưởng Ban Tuyên truyền.
 
* [[Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Cát Lâm]].
{{Hắc Long Giang|Kinh tế, dân số=Năm 2018}}