Khác biệt giữa các bản “Lê Huyền Tông”

Thêm nội dung
(Thêm nội dung)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Thêm nội dung)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Vua Lê Huyền Tông được an táng tại huyện Lôi Dương (nay là huyện [[Thọ Xuân]], tỉnh [[Thanh Hóa]]).
 
Theo ''[[Việt Nam sử lược]]'', khi mới lên ngôi, nhà vua cho thông sứ với [[nhà Thanh]], đến đây [[Nhà Lê trung hưng|vua Lê]] được phong [[An Nam quốc vương|An Nam Quốc Vương]] thay vì [[An Nam đô thống sứ|An Nam Đô thống sứ]] như trước đây và cấm [[thiên Chúa giáo|đạo Thiên chúa]].<ref>Theo [[Trần Trọng Kim]], ''[[Việt Nam sử lược]]'' [http://vi.wikisource.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_s%E1%BB%AD_l%C6%B0%E1%BB%A3c/Quy%E1%BB%83n_II/T%E1%BB%B1_ch%E1%BB%A7_th%E1%BB%9Di_%C4%91%E1%BA%A1i/Ch%C6%B0%C6%A1ng_I].</ref>
 
==Niên hiệu==
Người dùng vô danh