Khác biệt giữa các bản “Chiến tranh Hán-Đại Uyên”

Trang mới: “{{Infobox military conflict |conflict=Chiến tranh Hán-Đại Uyển |partof= |image=File:Han Expansion.png |caption= |date= 104–101 TCN |place= Thung lũng…”
(Trang mới: “{{Infobox military conflict |conflict=Chiến tranh Hán-Đại Uyển |partof= |image=File:Han Expansion.png |caption= |date= 104–101 TCN |place= Thung lũng…”)
(Không có sự khác biệt)