Khác biệt giữa các bản “Chiến tranh Hán-Đại Uyên”

n
n
 
== Hậu quả ==
Chỉ hơn một năm sau, giới quý tộc Đại Uyển tập hợp lại và giết chết Quốc vương Muội Thái, người được cho là chịu trách nhiệm hàng đầu cho mọi vấn đề với nhà Hán. Em cựu vương Vô Quả là ChanfengThiền Phong (蝉封) được tôn lên làm vua mới. Để tránh làm phật lòng vua Hán, ChanfengThiền Phong gửi con mình đến làm con tin ở Trường An. Đáp trả, Vũ đế sai sứ sang đến phong sắc và ban thưởng cho vị vua mới, kết giao với Đại Uyển.{{sfn|Watson|1993|p=252}}
 
Mười năm sau, do vướng phải một vụ án trong cung, Lý Quảng Lợi đã xin mang quân đi đánh Hung Nô nhằm lập công chuộc tội. Tuy nhiên do bị tập kích, Lý Quảng Lợi hết cách, đành đầu hàng Hung Nô. Tin tức truyền về kinh thành, Hán Vũ đế đem giết cả họ của Lý Quảng Lợi. Thiền vu Hung Nô gả con gái cho Lợi, tuy nhiên không lâu sau, Lợi bị xử tử sau xích mích với một kẻ đảo tẩu từ nhà Hán khác tên là Vệ Luật.<ref>{{cite book |author=Lin Jianming (林剑鸣) |title=秦漢史 |trans-title=History of Qin and Han |url=https://books.google.com/books?id=lqfrEY8UW1UC&pg=PA557 |year=1992 |publisher=Wunan Publishing |isbn=978-957-11-0574-1 |pages=557–578}}</ref>