Khác biệt giữa các bản “Chiến tranh Hán-Đại Uyên”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
*Người Đại Uyển đầu hàng, cống nộp 3.000 thớt ngựa tốt và giết Quốc vương là Vô Quả, nộp thủ cấp cho người Hán
*Quân Hán chiếm Úc Thành và xử tử vua xứ đó
*ThànhNhà Hán thành lập [[Tây Vực Đôđô hộ phủ]]
|territory=
|combatant1= [[Nhà Hán]]