Khác biệt giữa các bản “Chiến tranh Hán – Đại Uyên”

n
Hán Vũ Đế muốn tạo nên một lực lượng "kỵ binh bất khả chiến bại" để đánh người Hung Nô, vì quân Hung Nô suốt mấy thập kỷ liền thường xuyên quấy phá, cướp bóc vùng biên giới phía bắc của nhà Hán. Vì vậy, vào năm 139 TCN, Vũ Đế sai [[Trương Khiên]] làm sứ đi Tây Vực, mục đích là vừa kết giao với [[người Nguyệt Chi]] thành lập liên minh chống Hung Nô vừa nhân đó đi tìm giống ngựa thần Đại Uyển này.<ref name=":1" /><ref name=":2" />
 
Trên đườngKhi đi sứ Tây Vực, khi đi quantại khu vực [[sa mạc Gobi]], Trương Khiên từng bị người Hung Nô bắt tới 2 lần, nhưng trong cả hai lần ông đều thoát được. Theo sách ''Hậu Hán Thư'', mỗi năm nhà Hán lại gửi tầm 10 hoặc ít nhất là 5 hoặc 6 đoàn sứ giả đi [[Trung Á]] để mua ngựa.<ref name=":1" />
 
=== Hung Nô ===