Khác biệt giữa các bản “Độ phức tạp”

Tạo với bản dịch của trang “Complexity
(Tạo với bản dịch của trang “Complexity”)
 
(Tạo với bản dịch của trang “Complexity”)
 
== Tổng quan ==
Các định nghĩa về độ phức tạp thường phụ thuộc vào khái niệm " [[hệ thống]] " bí mật - một tập hợp các bộ phận hoặc thành phần có mối quan hệ giữa chúng khác biệt với mối quan hệ với các yếu tố khác bên ngoài chế độ quan hệ. Nhiều định nghĩa có xu hướng quy định hoặc cho rằng sự phức tạp thể hiện một điều kiện của nhiều yếu tố trong một hệ thống và nhiều dạng quan hệ giữa các yếu tố. Tuy nhiên, những gì người ta thấy là phức tạp và những gì người ta thấy đơn giản là tương đối và thay đổi theo thời gian.
 
== Tham khảo ==
{{Tham khảo}}
[[Thể loại:Hệ thống]]
[[Thể loại:Trừu tượng]]
223.257

lần sửa đổi