Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Độ phức tạp”

Tạo với bản dịch của trang “Complexity
(Tạo với bản dịch của trang “Complexity”)
(Tạo với bản dịch của trang “Complexity”)
</ref> Hiện tượng 'độ phức tạp vô tổ chức' được xử lý bằng lý thuyết xác suất và cơ học thống kê, trong khi 'độ phức tạp có tổ chức' liên quan đến các hiện tượng thoát khỏi các phương pháp như vậy và đối mặt với "xử lý đồng thời một số lượng lớn các yếu tố liên quan đến tổng thể hữu cơ". Bài báo năm 1948 của Weaver đã ảnh hưởng đến suy nghĩ tiếp theo về độ phức tạp. <ref>{{Chú thích sách|url=https://archive.org/details/emergenceconnect00john|title=Emergence: the connected lives of ants, brains, cities, and software|last=Johnson|first=Steven|publisher=Scribner|year=2001|isbn=978-0-684-86875-2|location=New York|page=46}}
</ref>
 
Các cách tiếp cận thể hiện các khái niệm về hệ thống, nhiều yếu tố, nhiều chế độ quan hệ và không gian trạng thái có thể được tóm tắt là ngụ ý rằng sự phức tạp nảy sinh từ số lượng chế độ quan hệ có thể phân biệt (và không gian trạng thái liên kết của chúng) trong một hệ thống xác định.
 
Một số định nghĩa liên quan đến cơ sở thuật toán cho biểu thức của một hiện tượng phức tạp hoặc mô hình hoặc biểu thức toán học, như được trình bày ở đây.
 
== Tham khảo ==