Khác biệt giữa các bản “Độ phức tạp”

Tạo với bản dịch của trang “Complexity
(Tạo với bản dịch của trang “Complexity”)
(Tạo với bản dịch của trang “Complexity”)
 
Một số định nghĩa liên quan đến cơ sở thuật toán cho biểu thức của một hiện tượng phức tạp hoặc mô hình hoặc biểu thức toán học, như được trình bày ở đây.
 
== Vô tổ chức so với có tổ chức ==
Một trong những vấn đề trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp là chính thức hóa sự phân biệt khái niệm trực quan giữa số lượng lớn phương sai trong các mối quan hệ trong các bộ sưu tập ngẫu nhiên và số lượng mối quan hệ đôi khi lớn, nhưng nhỏ hơn giữa các yếu tố trong các hệ thống có ràng buộc (liên quan đến tương quan mặt khác các yếu tố độc lập) đồng thời giảm các biến thể từ độc lập thành phần và tạo ra các chế độ có thể phân biệt được, các mối quan hệ hoặc các mối tương quan tương tác nhiều hơn.
 
== Tham khảo ==
223.257

lần sửa đổi