Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Địa chỉ MAC”

Tóm lược sửa đổi
(Tóm lược sửa đổi)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Tóm lược sửa đổi)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Một nút mạng có thể có nhiều NIC và mỗi NIC phải có một địa chỉ MAC duy nhất. Các thiết bị mạng tinh vi như chuyển mạch multilayer hoặc router có thể đòi hỏi một hoặc nhiều địa chỉ MAC được gán vĩnh viễn.
 
Địa chỉ MAC được hình thành theo quy tắc của một trong ba không gian tên số do Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE) quản lý: MAC-48, EUI-48 và EUI-64. IEEE tuyên bố nhãn hiệu với tên EUI-48 <ref>{{Chú thích web|tiêu đề=Guidelines for 48-Bit Global Identifier (EUI-48)|url=https://standards.ieee.org/develop/regauth/tut/eui48.pdf|website=IEEE Standards Association|nhà xuất bản=IEEE|ngày truy cập=16 April 2015}}</ref> và EUI-64 <ref name="eui64">{{Chú thích web|tiêu đề=Guidelines for 64-Bit Global Identifier (EUI-64)|url=https://standards.ieee.org/develop/regauth/tut/eui64.pdf|website=IEEE Standards Association|nhà xuất bản=IEEE|ngày truy cập=16 April 2015}}</ref>, trong đó EUI là chữ viết tắttt từ Extended Identity Identifier.
 
==Chú thích==
Người dùng vô danh