Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Huggle”

đã xin phép hỗ trợ chính thức cho Wikipedia tiếng Việt, đang chờ test để giao quyền cho rollbacker
(đã xin phép hỗ trợ chính thức cho Wikipedia tiếng Việt, đang chờ test để giao quyền cho rollbacker)
 
* [[:en:|en.wikipedia]]
* [[:simple:|simple.wikipedia]]
* [[:bg:|bg.wikipedia]]
* [[:de:|de.wikipedia]]
* [[:es:|es.wikipedia]]
* [[:nlfr:|nlfr.wikipedia]] <small>(thử nghiệm, chỉ dành cho BQV)</small>
* [[:ja:|ja.wikipedia]] <small>(thử nghiệm)</small>
* [[:nl:|nl.wikipedia]] <small>(thử nghiệm, chỉ dành cho [[:nl:Wikipedia:Administrators|bảo quản viên]])</small>
* [[:no:|no.wikipedia]]
* [[:or:|or.wikipedia]]
* [[:pt:|pt.wikipedia]]
* [[:ru:|ru.wikipedia]]
* [[:sv:|sv.wikipedia]]
* [[w:|<span title="vi:">vi.wikipedia</span>]] (không được hỗ trợ chính thức, thử nghiệm, chỉ dành cho BQV)
* [[:zh:|zh.wikipedia]]
* [[:hi:|hi.wikipedia]]
* [[:km:|km.wikipedia]] <small>đang được cấu hình</small>
* [[w:|vi.wikipedia]] <small>(thử nghiệm, chỉ dành cho [[Wikipedia:Bảo quản viên|bảo quản viên]])</small>
* [http://huggle.wmflabs.org/wiki Huggle wiki] (khu vực phát triển)
* [[:testwiki:|test.wikipedia]]
 
== Tải về và cài đặt ==
'''''Lưu ý''''': hiện Huggle chỉ sử dụng được với tài khoản [[WP:BQV|bảo quản viên]], xin đừng cố công vô ích vì nó sẽ không chạy với các loại tài khoản khác.
 
Liên kết để tải cho phiên bản mới nhất có tại [[:en:Wikipedia:Huggle/Download|trang dự án tại Wikipedia tiếng Anh]]. Chương trình chạy không cần cài đặt, nhưng cần chắc chắn máy tính của bạn đã cài đặt [[.NET Framework|.NET]] (phiên bản 2.0 trở lên).
 
Hiện nay phần mềm không hỗ trợ chính thức Wikipedia tiếng Việt, do đó phải thực hiện một vài thủ thuật nhỏ: