Khác biệt giữa các bản “Lịch sử hành chính Thanh Hóa”

 
Năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa<ref>{{Chú thích web|url=|title=Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>. Theo đó, tỉnh thực hiện sắp xếp 146 đơn vị hành chính cấp xã thành 70 đơn vị hành chính cấp xã mới. Sau khi sắp xếp, số đơn vị hành chính cấp xã của của tỉnh giảm 76 đơn vị (từ 635 còn 559).
 
{{chính|Đợt sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính tại Việt Nam 2019 - 2021#Tỉnh Thanh Hóa}}
 
== Tham khảo ==