Khác biệt giữa các bản “Lịch sử hành chính Hải Dương”

Năm 2010, thành lập thị xã [[Chí Linh]].<ref>Nghị quyết số 09/NQ-CP năm 2010 của Chính phủ.</ref>
 
Năm 2013, thành lập các phường [[Ái Quốc (phường)|Ái Quốc]] và [[Thạch Khôi]] thuộc thành phố [[Hải Dương]].<ref>Nghị quyết số 138/NQ-CP năm 2013 của Chính phủ.</ref>
 
Năm 2019, thành lập thành phố [[Chí Linh]]<ref>Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH14 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.</ref> và thành lập thị xã [[Kinh Môn]]<ref>Nghị quyết số 768/NQ-UBTVQH14 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.</ref>. Cùng năm, điều chỉnh địa giới các huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ, [[Thanh Hà]] để mở rộng thành phố Hải Dương; hợp nhất xã An Châu và Thượng Đạt thành xã An Thương; thành lập các phường [[Nam Đồng, thành phố Hải Dương|Nam Đồng]] và [[Tân Hưng, thành phố Hải Dương|Tân Hưng]] thuộc thành phố Hải Dương; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộctrên tấtđịa cả các huyện củabàn tỉnh Hải Dương (trừ huyện [[Nam Sách]])<ref>Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.</ref>.
 
==Chú thích==